Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag

 

Tempat Tanggal Lahir : Lombok Tengah, 27 Agustus 1975

Pendidikan :

  • SDN Lendang Terong (1982-1987)
  • MTS Ponpes Uswatun Hasanah (1987-1990)
  • MAN. PK Mataram (1990-193)
  • Sarjana (S1) UIN Sunan Kalijaga (1994-1999)
  • Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga (2000-2002)
  • Pascasarjana (S3) UIN Sunan Kalijaga (2005-2011)

Google Scholar : 5JIKM3wAAAAJ