Pembuatan KTM Maba UM-PTKIN dan Mandiri 2023

Pembuatan KTM Maba UM-PTKIN dan Mandiri 2023

PEMBUATAN KTMNomor      :  2595 /Un.12/PP.00.9/07/2023                                                           Kepada Yth,Mahaiswa Baru Jalur UM-PTKIN & UM-MANDIRI UIN Mataram  Di­_     Tempat   Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  Sehubungan...